สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 
สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 
02 909 1433 General@vru.ac.th มรภ.วไลยอลงกรณ์ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

โครงสร้าง

สำนักงานอธิการบดี

ที่มา : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2561

ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561