สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 
สำนักงานอธิการบดี ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น 
02 909 1433 General@vru.ac.th มรภ.วไลยอลงกรณ์ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานอธิการบดี

สมัครงาน

D O W L O A D

เอกสารแบบฟอร์ม ใบคำร้อง

ด้านการอนามัยและสุขาภิบาล

ด้านอาคารสถานที่