วันนี้ (2 เมษายน 2563) น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ

นายกสภามหาวิทยาลัย

ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการประชุมทางไกล (Video Conference) คณะกรรมการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการสวมหน้ากากอนามัย สวมหมวกใสปิดหน้า (Face Shield Had) การวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนการประชุม และใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม(Social Distancing) นั่งประชุมห่างอย่างน้อย 1 เมตร